La signatura de l’Acord de Custòdia del Territori entre Mes Que Pedra, l’IES Santa Maria i l’Ajuntament de Santa Maria el juny de 2021 ha donat llum verda aquest nou projecte educatiu.
Objectius:
• Involucrar l’alumnat en la millora de la finca i dels seus vaors naturals i culturals
• Aplicar la metodologia d’Aprenetatge-Servei
• Intervenir, com a primera fase, sobre els elements de pedra en sec presents a la finca.
.
Partint d’aquests objectius s’han realitzat durant el curs escolar 2021-2022 un conjunt
d’actuacions que resumim a continuació:
Activitats realitzades:
4 xerrades-presentacions sobre la pedra en sec al IES Santa Maria Per 1r, 2n i 3r d’ESO
12 de tallers de pedra en sec a la finca de Ca ses Monges d’una jornada lectiva pels alumnes de
2n, 3r i 4t d’ESO.
Feines realizades en els tallers:
Neteja i restauració de marges de pedra dins la futura zona d’acampada i al voltant del futur
refugi de la finca.
Beneficiaris:
220 alumnes
Hores de feina : 36
Resultats:
50 m2 de marges restaurats